Ομορφιά

2
Καποδιστρίου 4, Αμαλιάδα, Ηλεία
Τηλέφωνο
2622022020
3
Έλλης & 3ης Μεραρχίας, Αμαλιάδα, Ηλείας
Τηλέφωνο
2662025294
4
Έλλης 3 (έναντι ΟΤΕ), Αμαλιάδα, Ηλεία
Τηλέφωνο
2622023466
5
Πυθίας 7, Πύργος, Ηλείας
Τηλέφωνο
2621400598
6
Μανωλοπούλου 35, Πύργος
Τηλέφωνο
2621027345
7
Μιαούλη 6, Πύργος, Ηλεία
Τηλέφωνο
2621022363
8
Μανωλοπούλου 54, Πύργος
Τηλέφωνο
2621033636