Ομορφιά

3
Έλλης & 3ης Μεραρχίας, Αμαλιάδα, Ηλείας
Τηλέφωνο